Misyon Ve Vizyon

Misyon

Bilimsel ve mesleki bilgi birikimi ile nitelikli ve özgün araştırmalar yaparak ürettiği bilgiyi sektörle paylaşarak hayvancılıkta kalkınmayı görev edinmiştir.

Vizyon

Başta Veteriner Fakültesi olmak üzere Üniversiteye bağlı diğer akademik birimlerde sürdürülen, eğitim–öğretim faaliyetlerine destek sunmak, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, ıslahı ve sağlığı amacıyla her türlü bilimsel araştırma, uygulama, projeler yapmak/yürütmek, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek verileri toplamak, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ürünlerini hijyenik koşullarda üreterek bölge yetiştiricilerini bilinçlendirmek, büyükbaş ve küçükbaş hayvan orijinli gıdalar için entegre tesislerin oluşturulmasında teknik destek vermek, yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET IRMAK
Güncelleme : 9.10.2022 10:13:26