Yönetim Kurulunun Görevleri

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin gelişmesini sağlamak için plan ve programlar yapmak.

b) Danışma Kurulunun karar ve önerilerini değerlendirmek.

c) Merkezin amacına ulaşması için yapması gereken görevlerin icrasını planlamak.

ç) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek.

d) Üniversitenin akademik birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan bilimsel veya Ar-Ge niteliği taşıyan çalışmaların Merkezde yürütülebilirliğini değerlendirmek.

e) Merkezin işlevlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde Üniversitenin çeşitli akademik birimlerinin eğitim ve öğretimine imkânlar dâhilinde destek vermek.

f) Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak.

g) Yönetim Kurulunun daha etkin çalışabilmesi için Müdürün başkanlığında faaliyet gösterecek üretim, eğitim, araştırma ve benzeri komisyonları teşkil etmek ve komisyon raporlarını karara bağlamak.

ğ) Merkezin idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek.

Dr. Öğr. Üyesi DEVRAN COŞKUN
Güncelleme : 7.06.2021 14:47:24